Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Barnkonventionen 25 år: Barn ställer frågor till nya regeringen

Barnkonventionen 25 år: Barn ställer frågor till nya regeringen

Varje år i november genomför Nätverket för barnkonventionen en hearing där barn och unga bjuds in för att ställa sina viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. Årets hearing äger rum på måndag 17 nov, ett par dagar innan konventionen firar 25 år. I år kommer barn från särskilt utsatta grupper delta i en hearing och bland annat träffa barnministern och andra representanter från regeringen. Därefter följer ett öppet panelsamtal dit media inbjuds att närvara. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till de barn som vill medverka.

Följande personer medverkar:

Åsa Regner barnminister med statssekreterare Pernilla Baralt, Lars Westbratt, statssekreterare justitiedepartementet, Erika Karlénius, politiskt sakkunnig utbildningsdepartementet, Representant från Barnombudsmannen, Tjänstemän från barnkonventionssamordningen och diskrimineringsenheten

Barn från följande organisationer ställer frågor:

Faco – Intresseförening för familjehem, jourhem, förstärkta familjehem och kontaktfamiljer/personer.

AIF Barrikaden – Förening för socialt arbete med ungdomar i Sevedsområdet i Malmö.

Scouterna – Scouternas lokalförening för barn i asylprocessen.

Sveriges kvinno- och tjejjourer – Stödverksamhet för barn som är utsatta eller blivit vittne till våld i hemmet.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) – Skapar bättre förutsättningar för barn och ungdomar med rörelsehinder.

I samband med panelsamtalet invigs även en fotoutställning där skolelever har fått tolka grundprinciperna i barnkonventionen genom foto. Den vinnande klassen kommer att medverka.

Plats: Fotografiska muséet i Stockholm

Tid: kl 13-15

För mer information, kontakta gärna:
Tove Kjellander, Projektledare ”Barns röster från A till FN”, tove.kjellander@bris.se, 0707-464549 Lisa Ericson, Ordförande för Nätverket för barnkonventionen, lisa.ericson@unicef.se, 0707-183456

This post was written by
Comments are closed.