Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Årsmöte 2018 med Nätverket för Barnkonventionen

Årsmöte 2018 med Nätverket för Barnkonventionen

Alla våra medlemsorganisationer hälsas välkomna till

Å R S M Ö T E
Torsdag den 22 mars 2018
Klockan 15.00-16.30
Sveriges Kristna Råd, Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg, Stockholm

där vi förutom själva mötet även bjuder på en föreläsning om att förebygga sexuella övergrepp mot barn samt lite mingel o fika.

Årsmöteshandlingar kommer inom några veckor till våra medlemmar.

Anmälan om deltagande obligatorisk för att vi ska veta hur mycket fika vi ska beställa till http://tinyurl.se/mpj4ks senast den 15 mars.

Nomineringar
Har du förslag på någon som skulle kunna sitta i arbetsutskottet?
Mejla till valberedningen@barnkonventionen.se senast 8 mars.
Kent Runbom (sammankallande), Patrik Wallner, Manne af Klintberg

Välkommen!
/Arbetsutskottet

Program
13.00-14.30 Föreläsning om att förebygga sexuella övergrepp mot barn
14.30-15.00 Fika
15.00-16.30 Årsmöte
16.30-1700 Mingel
17.00-17.30 Konstituerande möte för det nya arbetsutskottet

This post was written by
Comments are closed.