Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Årsmöte 2018 med Nätverket för Barnkonventionen

Årsmöte 2018 med Nätverket för Barnkonventionen

Alla våra medlemsorganisationer hälsas välkomna till

Å R S M Ö T E
Torsdag den 22 mars 2018
Klockan 15.00-16.30
Sveriges Kristna Råd, Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg, Stockholm

där vi förutom själva mötet även bjuder på en föreläsning om att förebygga sexuella övergrepp mot barn samt lite mingel o fika.

Årsmöteshandlingar kommer inom några veckor till våra medlemmar.

Anmälan om deltagande obligatorisk för att vi ska veta hur mycket fika vi ska beställa till http://tinyurl.se/mpj4ks senast den 15 mars.

Nomineringar
Har du förslag på någon som skulle kunna sitta i arbetsutskottet?
Mejla till valberedningen@barnkonventionen.se senast …

Read More »

Kommentar om Barnkonventionen som lag och lagrådets yttrande

Kommentar om Barnkonventionen som lag och lagrådets yttrande

Med anledning av Lagrådets avstyrkande till att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag har vi skrivit följande kommentar:

Kommentar om Barnkonventionen som lag och om lagrådets yttrande

Avslutningsvis uppmanar vi alla som har kontakt med riksdagspolitiker och andra som har påverkansmöjligheter i frågan att lobba för att Riksdagen fattar ett positivt beslut.

Nätverket för Barnkonventionen
Arbetsutskottet

Read More »

Barns möjligheter att klaga

Barns möjligheter att klaga

Nätverket för Barnkonventionens arbetsgrupp TP3 (tredje tilläggsprotokollet) har undersökt hur de instanser som finns idag som barn kan vända sig till när rättigheter kränks fungerar, vilket barnperspektiv som finns, om det finns barn som faller mellan stolarna och vilka rättighetsområden där det idag inte går att få upprättelse som barn.

Rapporten bygger på intervjuer med nyckelpersoner inom de nationella instanser som tar emot flest klagomål mot barn; Barn- och Elevombudet (BEO), Diskrimineringsombudsmannen (DO), Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Resultaten visar att …

Read More »