Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Barnkonventionen 30 år

Barnkonventionen 30 år

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll – en individuell klagomekanism för barn (PDF)Ladda ner

Read More »

Kallelse till extra stämma – 22 oktober 2019

Kallelse till extra stämma – 22 oktober 2019

Med anledning av att det vid det ordinarie årsmötet inte fanns valbart förslag på valberedning, revisorer samt ytterligare en ledamot till AU, kallas nu till en extra föreningsstämma.

Datum: 22 oktober 2019

Tid: Kl.14.00–16.00

Plats: Birger Jarlsgatan 41A, portkod 2369 First Wellness Testing, 3 tr

Innan stämman kommer Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist
på Unicef Sverige, att prata om processen inför Sveriges rapport till
Barnrättskommittén.

Dagordning för extra föreningsstämma
§1 Mötets öppnande
§ Val av mötesordförande
§ Val av protokollförare
§ Justering av röstlängd
§ Val av …

Read More »

Kommentar om Barnkonventionen som lag och lagrådets yttrande

Kommentar om Barnkonventionen som lag och lagrådets yttrande

Med anledning av Lagrådets avstyrkande till att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag har vi skrivit följande kommentar:

Kommentar om Barnkonventionen som lag och om lagrådets yttrande

Avslutningsvis uppmanar vi alla som har kontakt med riksdagspolitiker och andra som har påverkansmöjligheter i frågan att lobba för att Riksdagen fattar ett positivt beslut.

Nätverket för Barnkonventionen
Arbetsutskottet

Read More »

Barns möjligheter att klaga

Barns möjligheter att klaga

Nätverket för Barnkonventionens arbetsgrupp TP3 (tredje tilläggsprotokollet) har undersökt hur de instanser som finns idag som barn kan vända sig till när rättigheter kränks fungerar, vilket barnperspektiv som finns, om det finns barn som faller mellan stolarna och vilka rättighetsområden där det idag inte går att få upprättelse som barn.

Rapporten bygger på intervjuer med nyckelpersoner inom de nationella instanser som tar emot flest klagomål mot barn; Barn- och Elevombudet (BEO), Diskrimineringsombudsmannen (DO), Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Resultaten visar att …

Read More »

Pressmeddelande 2016-11-17 Inför Barnkonventionens dag: Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

Pressmeddelande 2016-11-17  Inför Barnkonventionens dag: Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

 

Pressmeddelande 2016-11-17

Inför Barnkonventionens dag:
Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

Mer än varannan kommun, 53 procent, saknar en strategi för att implementera barnkonventionen – trots att konventionen ska vara svensk lag om bara ett år. Det visar den årliga kommunenkät som Nätverket för barnkonventionen har genomfört.

– Nu är det hög tid för landets kommuner att planera för hur de ska förverkliga barnkonventionen. Barn har rätt till skydd, utveckling, att slippa bli diskriminerade och att bli hörda när vi fattar beslut som påverkar deras liv, säger …

Read More »

Leder barnkonventionen som lag till att Sverige blir ett stort elevråd för medelklassen?

Leder barnkonventionen som lag till att Sverige blir ett stort elevråd för medelklassen?

Ann-Charlotte Marteus för Expressen skrev en ledare den 21:a november 2014 om barnkonventionen. Här nedan kan du läsa den och vårat svar.

Nätverket för Barnkonventionens svar:

http://blog.unicef.se/2014/11/24/leder-barnkonventionen-som-lag-till-att-sverige-blir-ett-stort-elevrad-for-medelklassen/ 

 

Ursprungsartikeln:

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ga-inte-bananas-med-barnkonventionen/

Read More »

Deltagarna har ordet

Deltagarna har ordet

Här kan du lyssna på intervjuer som Ingrid från Fanzingo gjorde med de grupper som var med på årets hearing.

Bryggan

http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Bryggan_Bounce.mp3

Friends
http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Friends_Bounce.mp3

Rädda Barnens Ungdomsförbund
http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/RBUF_Scouterna_Bounce.mp3

Rädda Barnen
http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Ra-dda_Barnens_O-stersund_Bounce.mp3

Synskadades Riksförbund
http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/SRF_Bounce.mp3

Read More »

Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till Nätverket för Barnkonventionens nya hemsida. Här kommer vi lägga upp nyheter om vad som händer i våra 50 medlemsorganisationer, information om höstens ministerhearing och information om Barnkonventionen. Hemsidan är slot machines under uppbyggnad, men vi jobbar på allt vi kan för att få den klar så snart som möjligt!

Om du har frågor som rör Nätverket för Barnkonventionen är du välkommen att mejla barnkonventionen@gmail.com.

Read More »