Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Årsmöte 2018 med Nätverket för Barnkonventionen

Årsmöte 2018 med Nätverket för Barnkonventionen

Alla våra medlemsorganisationer hälsas välkomna till

Å R S M Ö T E
Torsdag den 22 mars 2018
Klockan 15.00-16.30
Sveriges Kristna Råd, Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg, Stockholm

där vi förutom själva mötet även bjuder på en föreläsning om att förebygga sexuella övergrepp mot barn samt lite mingel o fika.

Årsmöteshandlingar kommer inom några veckor till våra medlemmar.

Anmälan om deltagande obligatorisk för att vi ska veta hur mycket fika vi ska beställa till http://tinyurl.se/mpj4ks senast den 15 mars.

Nomineringar
Har du förslag på någon som skulle kunna sitta i arbetsutskottet?
Mejla till valberedningen@barnkonventionen.se senast …

Read More »

Kommentar om Barnkonventionen som lag och lagrådets yttrande

Kommentar om Barnkonventionen som lag och lagrådets yttrande

Med anledning av Lagrådets avstyrkande till att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag har vi skrivit följande kommentar:

Kommentar om Barnkonventionen som lag och om lagrådets yttrande

Avslutningsvis uppmanar vi alla som har kontakt med riksdagspolitiker och andra som har påverkansmöjligheter i frågan att lobba för att Riksdagen fattar ett positivt beslut.

Nätverket för Barnkonventionen
Arbetsutskottet

Read More »

Barns möjligheter att klaga

Barns möjligheter att klaga

Nätverket för Barnkonventionens arbetsgrupp TP3 (tredje tilläggsprotokollet) har undersökt hur de instanser som finns idag som barn kan vända sig till när rättigheter kränks fungerar, vilket barnperspektiv som finns, om det finns barn som faller mellan stolarna och vilka rättighetsområden där det idag inte går att få upprättelse som barn.

Rapporten bygger på intervjuer med nyckelpersoner inom de nationella instanser som tar emot flest klagomål mot barn; Barn- och Elevombudet (BEO), Diskrimineringsombudsmannen (DO), Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Resultaten visar att …

Read More »

Pressmeddelande 2016-11-17 Inför Barnkonventionens dag: Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

Pressmeddelande 2016-11-17  Inför Barnkonventionens dag: Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

 

Pressmeddelande 2016-11-17

Inför Barnkonventionens dag:
Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

Mer än varannan kommun, 53 procent, saknar en strategi för att implementera barnkonventionen – trots att konventionen ska vara svensk lag om bara ett år. Det visar den årliga kommunenkät som Nätverket för barnkonventionen har genomfört.

– Nu är det hög tid för landets kommuner att planera för hur de ska förverkliga barnkonventionen. Barn har rätt till skydd, utveckling, att slippa bli diskriminerade och att bli hörda när vi fattar beslut som påverkar deras liv, säger …

Read More »

Leder barnkonventionen som lag till att Sverige blir ett stort elevråd för medelklassen?

Leder barnkonventionen som lag till att Sverige blir ett stort elevråd för medelklassen?

Ann-Charlotte Marteus för Expressen skrev en ledare den 21:a november 2014 om barnkonventionen. Här nedan kan du läsa den och vårat svar.

Nätverket för Barnkonventionens svar:

http://blog.unicef.se/2014/11/24/leder-barnkonventionen-som-lag-till-att-sverige-blir-ett-stort-elevrad-for-medelklassen/ 

 

Ursprungsartikeln:

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ga-inte-bananas-med-barnkonventionen/

Read More »

Barnkonventionen 25 år: Barn ställer frågor till nya regeringen

Barnkonventionen 25 år: Barn ställer frågor till nya regeringen

Varje år i november genomför Nätverket för barnkonventionen en hearing där barn och unga bjuds in för att ställa sina viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. Årets hearing äger rum på måndag 17 nov, ett par dagar innan konventionen firar 25 år. I år kommer barn från särskilt utsatta grupper delta i en hearing och bland annat träffa barnministern och andra representanter från regeringen. Därefter följer ett öppet panelsamtal dit media inbjuds att närvara. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till de barn …

Read More »

Deltagarna har ordet

Deltagarna har ordet

Här kan du lyssna på intervjuer som Ingrid från Fanzingo gjorde med de grupper som var med på årets hearing.

Bryggan

http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Bryggan_Bounce.mp3

Friends
http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Friends_Bounce.mp3

Rädda Barnens Ungdomsförbund
http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/RBUF_Scouterna_Bounce.mp3

Rädda Barnen
http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Ra-dda_Barnens_O-stersund_Bounce.mp3

Synskadades Riksförbund
http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/SRF_Bounce.mp3

Read More »

Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till Nätverket för Barnkonventionens nya hemsida. Här kommer vi lägga upp nyheter om vad som händer i våra 50 medlemsorganisationer, information om höstens ministerhearing och information om Barnkonventionen. Hemsidan är slot machines under uppbyggnad, men vi jobbar på allt vi kan för att få den klar så snart som möjligt!

Om du har frågor som rör Nätverket för Barnkonventionen är du välkommen att mejla barnkonventionen@gmail.com.

Read More »