Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Årsmöte den 23 mars 2020

Årsmöte den 23 mars 2020

Den 23 mars kl.14-16 är det årsmöte.

Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, Stockholm.

Välkommen!

Read More »

Protokoll fört vid extrastämma 22/10

Protokoll fört vid extrastämma 22/10

Nedan finner ni det protokoll som fördes vid Nätverket för Barnkonventionens extrastämma den 22 oktober 2019.

Protokoll-extrastämma-Nätverket-för-BKLadda ner

Read More »

I dag firar vi att barnkonventionen fyller 30 år

I dag firar vi att barnkonventionen fyller 30 år

För 30 år sedan antog FN barnkonventionen – för att ge barn starkare skydd och rätt att få sina behov tillgodosedda. År 1990 skrev Sverige under konventionen och från januari 2020 blir den lag.

I dag, på barnkonventionens 30 års-dag, sänder barnombudsmannen en webbkonferens som handlar om vad som händer när barnkonventionen blir lag 2020 och lyfter olika exempel på hur olika verksamheter förbereder sig inför barnkonventionen som lag. Du kan följa konferensen här

Regeringen har tagit fram en vägledning vid tolkning och tillämpning av …

Read More »

Erikshjälpen, Bufff och Räddningsmissionen mötte jämställdhetsministern

Erikshjälpen, Bufff och Räddningsmissionen mötte jämställdhetsministern

Barn med en frihetsberövad förälder måste få stöd i sin situation – och stödet måste vara detsamma oavsett var i landet barnet finns. Med det budskapet mötte Erikshjälpen, Räddningsmissionen och Bufff jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Omkring 160 000 barn om året i Sverige har en
förälder som döms för brott. En majoritet av dem lämnas utan stöd, utan
möjlighet att bearbeta det trauma som situationen ofta innebär också för dem.

Sedan Socialstyrelsen för snart ett år sedan
presenterade sin kartläggning som visade att stödet till barn med
frihetsberövade föräldrar inte är …

Read More »

Barnkonventionen 30 år

Barnkonventionen 30 år

Barnkonventionen
fyller 30 år den 20 november!

Hur tänker ni fira dagen? Klicka på länkarna nedan för att ta del av några tips från NOBAB

Låt barnen färglägga vimplar eller göra egna teckningar

Gör ett önsketräd– låt barnen skriva sina önskningar och häng sedan upp i en trädgren eller om ni har träd vid entrén 

Fråga barnen i er verksamhet – ”Vet du om vilka rättigheter du har?” ”Vad kan vi göra bättre?

Material från BO: Barnkonventionen i lättläst form  

Filmer: Barns tankar

Sprid NOBABs standard …

Read More »

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll – en individuell klagomekanism för barn (PDF)Ladda ner

Read More »

Kallelse till extra stämma – 22 oktober 2019

Kallelse till extra stämma – 22 oktober 2019

Med anledning av att det vid det ordinarie årsmötet inte fanns valbart förslag på valberedning, revisorer samt ytterligare en ledamot till AU, kallas nu till en extra föreningsstämma.

Datum: 22 oktober 2019

Tid: Kl.14.00–16.00

Plats: Birger Jarlsgatan 41A, portkod 2369 First Wellness Testing, 3 tr

Innan stämman kommer Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist
på Unicef Sverige, att prata om processen inför Sveriges rapport till
Barnrättskommittén.

Dagordning för extra föreningsstämma
§1 Mötets öppnande
§ Val av mötesordförande
§ Val av protokollförare
§ Justering av röstlängd
§ Val av …

Read More »

Kommentar om Barnkonventionen som lag och lagrådets yttrande

Kommentar om Barnkonventionen som lag och lagrådets yttrande

Med anledning av Lagrådets avstyrkande till att Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag har vi skrivit följande kommentar:

Kommentar om Barnkonventionen som lag och om lagrådets yttrande

Avslutningsvis uppmanar vi alla som har kontakt med riksdagspolitiker och andra som har påverkansmöjligheter i frågan att lobba för att Riksdagen fattar ett positivt beslut.

Nätverket för Barnkonventionen
Arbetsutskottet

Read More »

Barns möjligheter att klaga

Barns möjligheter att klaga

Nätverket för Barnkonventionens arbetsgrupp TP3 (tredje tilläggsprotokollet) har undersökt hur de instanser som finns idag som barn kan vända sig till när rättigheter kränks fungerar, vilket barnperspektiv som finns, om det finns barn som faller mellan stolarna och vilka rättighetsområden där det idag inte går att få upprättelse som barn.

Rapporten bygger på intervjuer med nyckelpersoner inom de nationella instanser som tar emot flest klagomål mot barn; Barn- och Elevombudet (BEO), Diskrimineringsombudsmannen (DO), Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Resultaten visar att …

Read More »

Pressmeddelande 2016-11-17 Inför Barnkonventionens dag: Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

Pressmeddelande 2016-11-17  Inför Barnkonventionens dag: Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

 

Pressmeddelande 2016-11-17

Inför Barnkonventionens dag:
Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

Mer än varannan kommun, 53 procent, saknar en strategi för att implementera barnkonventionen – trots att konventionen ska vara svensk lag om bara ett år. Det visar den årliga kommunenkät som Nätverket för barnkonventionen har genomfört.

– Nu är det hög tid för landets kommuner att planera för hur de ska förverkliga barnkonventionen. Barn har rätt till skydd, utveckling, att slippa bli diskriminerade och att bli hörda när vi fattar beslut som påverkar deras liv, säger …

Read More »