Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Rapport från medlemsmötet

På medlemsmötet för tre veckor sedan deltog 12 organisationer och ca 28 deltagare! Jättekul att så många närvarade!

På mötet diskuterades vi Nätverkets verksamhet och hur hearingarna kan utvecklas i framtiden. På mötet deltog även representanter från Socialdepartementet och Allmänna Arvsfonden. Om du vill ha mer information om vad som diskuterades på medlemsmötet, mejla barnkonventionen (a) gmail.com.

This post was written by
Comments are closed.