Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Seminarium för barn och unga: Vardagen i relation till barnkonventionen

Vi har glädjen att bjuda in barn och unga från olika organisationer till ett diskussionsseminarium lördagen den 20 november. Syftet är att lyfta fram barns perspektiv och upplevelser från sin vardag i relation till barnkonventionen. Seminariet kommer att ligga till spielautomaten grund för den alternativrapport som vi skickar in till FN:s Barnrätts­kommitté vart femte år. För information om tidigare alternativrapporter, kolla in fliken, Alternativrapporter.

Vid frågor och intresse för medverkan kontakta: barnkonventionen@gmail.com

This post was written by
Comments are closed.