Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Vi söker unga som vill vara med i planeringsgruppen för årets hearing.

Tag chansen!

Måndagen den 21 november anordnar Nätverket för Barnkonventionen en heldag med och för barn och unga för att kunna påverka regeringen och andra makthavare för barns rättigheter. Resultatet av hearingen sammanställs och lämnas i en tilläggsrapport som överlämnas till FN:s barnrättskommitté i Genève. Vi söker nu Dig som har koll på barn och unga, för att vara med och planera och genomföra hearingen. Ta chansen, du kommer att ha stora möjligheter att påverka!

Var med att planera!

Vi behöver fem idérika och kreativa ungdomar som vill vara med och skapa en spännande dag på barns och ungas villkor. Ni kommer att ingå i en planeringsgrupp tillsammans med ungefär lika många vuxna från Nätverkets organisationer. Det är ingen åldersgräns för att vara med i planeringsgruppen, det viktigaste är att du har tid, lust och ett stort engagemang. I planeringsgruppen kommer en person att utses till projektledare och bland annat ha ansvar för att sammankalla gruppen. Projektledaren utses av Nätverkets AU tillsammans med planeringsgruppen.

Omfattning?

Planeringsgruppen kommer att träffas c:a fem gånger under perioden 21 september till 21 november. Första planeringsmötet är onsdagen 21 september kl 15-17 i Sensus lokaler på Södra Kyrkogatan 1 (9:e våningen) nära T-centralen  i Stockholm. Alla möten inför seminariet kommer att äga rum i Stockholm. Självklart behöver du vara beredd på en del arbete, men du får också en hel del tillbaka. Förutom möjligheten att påverka kommer du också att få kontakter med andra organisationer, bra erfarenheter, en massa roligt – och ett snyggt intyg från Nätverket för Barnkonventionen!

Nätverket står för eventuella omkostnader under möten men vi inte möjlighet att stå för resor, så det är en fördel om du som deltar bor i eller nära Stockholm. Hör annars med din organisation om de har möjlighet att stå för resorna.

Anmäl dig snarast, senast 31 augusti, till: barnkonventionen@gmail.com.  Skriv ‘planeringsgrupp’ i ämnesraden.

This post was written by
Comments are closed.