Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Projektledare till barnrättsprojekt

Om nätverket: Nätverket för Barnkonventionen består av 40 medlemsorganisationer som rikstäckande arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige. Nätverkets uppgift är att påverka och granska Sveriges tillämpning av barnkonventionen och verka för att barn och unga själva ska kunna kräva sina rättigheter. I denna uppgift ingår att skriva en tilläggsrapportering till FN:s barnrättskommitté vart femte år.

Uppdraget: Nätverket för Barnkonventionen arbetar 2012-2014 med projektet ”Barns röster från A till FN” finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att öka barn och ungas inflytande och möjligheter att påverka, från den kommunala nivån ända upp till FN. För att möjliggöra detta ska ett metodmaterial utvecklas. Materialet ska innehålla metoder för att samla in barns åsikter på de sätt som krävs för att alla barn ska komma till tals, även barn som behöver stöd av olika slag. Materialet ska utvecklas och utvärderas i samband med lokala aktiviteter, bland annat i nätverkets medlemsorganisationer. Resultatet av arbetet kommer att användas direkt av Nätverket i tilläggsapporteringen till FN:s barnrättskommitté. Materialet kommer att spridas till medlemsorganisationer, andra organisationer, kommuner och landsting.

Nätverket söker en projektledare som med stor självständighet skall driva projektet med planering, genomförande, utvärdering och rapportering.

Uppdraget är en projektanställning under ett år med början så snart som möjligt 2012 och med möjlighet till förlängning ytterligare två år under förutsättning att projektet beviljas fortsatt stöd. Anställningen är placerad hos Plan Sverige, Stockholm. Arbetstiden är oreglerad och delvis förlagd till kvällar och helger, placeringsort Stockholm men en hel del resor kommer att förekomma.

Vi söker dig som:

–  Har kunskap om barnkonventionen

–  Har dokumenterad pedagogisk erfarenhet och har jobbat med barn och unga

–   Har flerårig erfarenhet som projektledare med stort självständigt ansvar. Gärna i en ideell förening.

–   Dokumenterad god kommunikativ och social förmåga

–   Relevant samhällsvetenskaplig examen
Ansökan: Ansökan ska innehålla CV och personligt brev (max en sida) och skickas till barnrattsprojekt@gmail.com senast den 9 jan 2012. Namnge bifogade dokument till ditt för_efternamn.

Mer information om Nätverket och projektet finns på www.barnkonventionen.se
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Jessica Renborg-Huldt, jessica.renborg-huldt@plansverige.org 0703964208 Tove Kjellander, barnkonventionen@gmail.com 0707464549

This post was written by
Comments are closed.