Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Nya medlemmar, ny ordförande, nytt projekt!

Vid senaste årsmötet för Nätverket för barnkonventionen valdes två nya organisationer som medlemmar. Välkomna SOS Barnbyar och Makalösa föräldrar!

Makalösa föräldrar är också tillsammans med Riksförbundet FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning invalda att sitta  i Arbetsutskottet tillsammans med Rädda barnen, Plan, Unga Örnar, UNICEF, NOBAB, Svenska kyrkan och Majblommans riksförbund.  Vi tackar Scouterna och RBUF för deras insats i AU!

Till ny ordförande valdes Lisa Ericson som har suttit i AU sedan 2008 och arbetar på avdelningen för opinion och påverkan på UNICEF Sverige med särskilt ansvar för frågor som rör utbildning och inflytande.

Nytt för i år är också att Nätverket driver ett stort projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Läs mer under fliken “Barns röster – från A till FN”

This post was written by
Comments are closed.