Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Filmklipp från ministerhearingen 2012

Nu har jag fått hjälp av Plans underbara praktikant Alexandra Oinonen med att gå igenom filmmaterialet från ministerhearingen. Här är ett ca 7 min långt urklipp som visar lite hur det hela gick till. Till nästa ministerhearing, eller dialogmöte som arbetsnamnet just nu är, kommer vi att jobba på metoden. Det blir väldigt tydligt i det här klippet att de deltagande barnen inte alltid får svar på sina frågor och känner sig lyssnade på.

This post was written by
Comments are closed.