Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Nätverket för Barnkonventionens årsmöte

Nu har vi precis haft årsmöte och jag fylls av glädje och hopp över den vilja och det engagemang som finns hos våra medlemsorganisationer. Vi vill bli vassare och mer proaktiva i att påverka för att Barnkonventionen ska bli Svensk lag.

Under årsmötet presenterade jag projektet Barns röster från A till FN – i stora drag vad vi gjorde under förra året och vad som ligger i planeringen för detta året. Här är en länk till presentationen:

Årsmötet 2013, presentation

This post was written by
Comments are closed.