Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Workshops i Östersund

Workshops i Östersund


Tillsammans med Louise Ander från Rädda Barnens regionkontor i Östersund arrangerade vi två workshops under onsdagen. Syftet var att få barn och ungas synpunkter inför tilläggrapporten till barnrättskommittén.

På första passet kom fem tjejer från Barn- och Fritidsprogrammet. Vi började med att käka lunch och leka några lekar för att sätta stämningen. Sedan fick de en genomgång av Barnkonventionen och hur rapporteringsprocessen ser ut. Därefter fick de utgå från den kritik som Sverige får från FN och välja några områden att kommentera på.

På eftermiddagen fick jag träffa fyra stycken ensamkommande flyktingbarn, två tjejer och två killar, från ett boende i Östersund. Det blev ett väldigt fint möte med många kloka tankar och idéer. Det märktes tydligt hur bra det är att träffa grupper som har en gemensam problematik / expertkunskap att enas kring.

Några av de förslag som kom fram var:

* Polisen borde komma ut till boendet och samtala med ungdomarna. Många är rädda för polisen utifrån sina tidigare erfarenheter, så därför är det bra om polisen inte bara kommer när det är bråk, utan att de kommer och skapar en relation med ungdomarna.

* Det är viktigt att Rädda Barnen och andra organisationer som inte fattar beslut kring ungdomarna kommer och visar att de finns.

* Man önskar information om vad man får göra och inte i Sverige, det blir så lätt missförstånd. Det som räknas som skoj i det gamla landet räknas som brottsligt i Sverige.

* Det är viktigt att få reda på vart man kan vända sig om man behöver hjälp.

* Det borde ordnas fler tillfällen där svenska ungdomar och invandrarungdomar kan träffas. En av tjejerna berättade att hon nu bott ett år i Sverige och har inga svenska kompisar.

* Media borde sprida mer positiva bilder av invandrare.

I skolan borde man få gå i samma klass som de svenska eleverna, eller åtminstone ha några ämnen tillsammans, till exempel idrott. Det är också viktigt att få göra utflykter tillsammans och att ha skolavslutningen ihop.

Tack till alla er som var med – era synpunkter är väldigt värdefulla!

Bilden föreställer en anställningsannons för en god man.

En anställningsannons för god man

 

This post was written by
Comments are closed.