Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Ungdomar berättar om sin verklighet för makthavare

Ungdomar berättar om sin verklighet för makthavare

UNGDOMAR BERÄTTAR OM SIN VERKLIGHET FÖR MAKTHAVARE

På måndag den 18 november kommer sex grupper av barn och unga till Stockholm för att berätta om sin verklighet för makthavare. Alla har erfarenheter av områden där Sverige får kritik från FN för att inte tillgodose barns rättigheter.

De som kommer att ta emot barnens berättelser är Sveriges barnminister Maria Larsson, Kirsten Sandberg från FN:s barnrättskommitté, Elizabeth Englundh från Sveriges Kommuner och Landsting samt Anita Wickström och Anna Holmqvist från regeringens barnrättsutredning.
− Barnen kommer för att berätta för beslutsfattarna om sin verklighet, och hur de tycker att
samhället bättre skulle kunna tillgodose barns rättigheter, säger Hanna Igelström,
projektledare för ”Barns röster från A till FN” som drivs av Nätverket för
Barnkonventionen.
Ungdomarna representerar medlemsorganisationer i Nätverket för Barnkonventionen och
måndagens arrangemang är en årligen återkommande mötesplats mellan barn och beslutsfattaresom Nätverket för Barnkonventionen anordnar.
Denna dag släpper Nätverket för Barnkonventionen även sin tilläggsrapport som bygger på 700 barns synpunkter om sina rättigheter.

Det är de fem senaste årens möten med barn och unga som ligger till grund för rapporten. Tilläggsrapporter lämnas till FN vart femte år, i samband med att Sveriges regering lämnar in sin rapport om hur man arbetar med att efterleva barnkonventionen. Nätverkets rapport bygger helt på barns egna röster, vilket gör den helt unik.
− För att kunna fatta bra beslut för barn är det viktigt att låta barnen komma till tals, särskilt
de barn vars röster annars inte så ofta hörs i samhällsdebatten, säger Hanna Igelström.
Speciellt för i år är att en representant från FN:s barnrättskommitté i Geneve kommer att närvara. Kirsten Sandberg kommer till Sverige särskilt för att denna dag ta emot tilläggsrapporten från barnen.

Deltagarna är mellan 13-18 år och representerar Rädda Barnen, Bryggan, Brytpunkten, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Friends och Synskadades Riksförbund.
Har ni frågor eller vill ni vara med och rapportera från hearingen?
Kontakta:
Hanna Igelström, hanna.igelstrom@barnkonventionen.se, 0733-78 61 41′


Tid: Måndag 18 november, KOM Hotell, Döbelnsgatan 17, T-bana Rådmansgatan, uppgång
Tegnérgatan. Överlämningen av rapporten sker klockan 11:30-12:15.

This post was written by
Comments are closed.