Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Barnens rapport till FN

Barnens rapport till FN

Idag den 18 november har barn och unga från Nätverket för Barnkonventionen presenterat och överlämnat sin rapport till FNs barnrättkommitté och Sveriges regering. Kirsten Sandberg från kommittén och barnminister Maria Larsson var på plats i Stockholm för att ta emot rapporten från barnen.

Rapporten bygger på 700 barns synpunkter på hur Sverige bättre kan efterleva barnkonventionen. Barn från Bryggan, Rädda Barnen, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Friends och Synskadades Riksförbund kom för att dela med sig av sina viktiga kunskaper och erfarenheter av brister i barnkonventionen.

Barnminister Maria Larsson, Cecilia Sjölander från Barnombudsmannen, Elizabeth Englund från Sveriges Kommuner och Landsting, Anita Wickström och Anna Holmqvist från barnrättighetsutredningen och Kirsten Sandberg från FNs barnrättskommitte lyssnade på barnens berättelser.

Stort tack till alla barn och unga som var som var med!

Håll utkik här på hemsidan, snart kommer mer material från dagens hearing.

Alternativrapporten 2013

This post was written by
Comments are closed.