Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

I dag firar vi att barnkonventionen fyller 30 år

I dag firar vi att barnkonventionen fyller 30 år

För 30 år sedan antog FN barnkonventionen – för att ge barn starkare skydd och rätt att få sina behov tillgodosedda. År 1990 skrev Sverige under konventionen och från januari 2020 blir den lag.

I dag, på barnkonventionens 30 års-dag, sänder barnombudsmannen en webbkonferens som handlar om vad som händer när barnkonventionen blir lag 2020 och lyfter olika exempel på hur olika verksamheter förbereder sig inför barnkonventionen som lag. Du kan följa konferensen här

Regeringen har tagit fram en vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barns rättigheter. Du kan ladda ner filen nedan.

This post was written by
Comments are closed.