Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Kallelse till årsmöte den 24 mars

Kallelse till årsmöte den 24 mars

Den 24 mars 2020 kl.14-16 är det årsmöte.

Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig senast den 19 mars till info@barnkonventionen.se

Program:

13.30-14.00                        Kaffe

14.00-15.00                        Informationspunkter:

  1. Maria Olausson, jurist Skolverket, Barnkonventionen är lag. Vad händer nu?
  2. Processen inför Sveriges nästa granskning av FN:s Barnrättskommitté.                                           

15.00-16.00                        Årsmötesförhandlingar

Välkommen!

This post was written by
Comments are closed.