Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Pressträff för att besvara barns frågor om coronaviruset

Pressträff för att besvara barns frågor om coronaviruset

Åsa Lindhagen, som är ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, hade i veckan en pressträff som riktade sig till barn för att besvara barns frågor om coronaviruset.

På pressträffen deltog jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tillsammans med representanter från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen samt Barnens rätt i samhället (Bris). Barnreportrar från bl.a. SVT Lilla Aktuellt ställde frågor på pressträffen.

Här kan du se pressträffen

This post was written by
Comments are closed.