Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet

Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet

I bilder, filmer och barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen.

Lektionerna är skalbara och anpassade för barn i åk 2–6. Rafiki är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och IM.

www.pedagog.rafiki.se

This post was written by
Comments are closed.