Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Välkommen på digitalt medlemsmöte den 1 oktober

Välkommen på digitalt medlemsmöte den 1 oktober

Torsdagen den 1 oktober anordnar Nätverket ett digitalt medlemsmöte via Teams. Välkommen att delta.

Program:

Kl. 14.00 Inledning från Nätverket

-Maria Olausson, jurist vid Skolverket.

“Barnkonventionen i praktiken när den blivit lag och erfarenheter hittills”

Kl. 15.00

-Karin Ödquist Drackner, jurist vid UNICEF “Processen inför att Sverige ska granskas av FN:s Barnrättskommitté i början av 2022”

Anmäla dig till mötet senast den 24 september.

Välkomna!

Arbetsutskottet

This post was written by
Comments are closed.