Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Anmäl dig till NOBAB:s webbaserade konferens, 20/11

Anmäl dig till NOBAB:s webbaserade konferens, 20/11

Den 13 november är det dags för NOBAB:s webbaserade konferens, som genomförs i samarbete med Barnombudet i Uppsala län och ungdomar från olika ungdoms- och expertråd från hela landet.

Anmäl dig via: www.nobab.se. Ange om du eller din klinik är eller önskar att bli medlem. En länk till Teams kommer att skickas ut. Filmer och föreläsningar finns tillgängligt för deltagarna efteråt.

Kostnad: 200 sek/deltagare för medlemmar (enskild och klinik), annars 300 sek/deltagare. Ungdomar anmäler sig kostnadsfritt.
Frågor: info@nobab.se

Här nedan kan du ta del av programmet:

This post was written by
Comments are closed.