Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? Webbkonferens 17/11

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? Webbkonferens 17/11

Den 17 november kommer det att hållas en digital konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen, om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen, har kommit fram till och vad det kan innebära för myndigheter, kommuner och regioner.

Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen, informera om utredningens slutsatser och i panelsamtalen deltar bl.a. Barnombudsmannen, Sveriges kommuner och regioner, Åklagarmyndigheten, Elevorganisationen Svea och Socialstyrelsen.

Tid & plats: 17 november, ca. 09.00 – 13.30. Mötet kommer att genomföras digitalt.

Målgrupp: Beslutsfattare och berörda tjänstepersoner i myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser.

Om du har frågor om webbkonferensen kontakta gärna Annelie Sjöberg på annelie.sjoberg@barnombudsmannen.se

This post was written by
Comments are closed.