Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Ta del av Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport till FN:s Kommitté för barnets rättigheter

Här nedan kan du ta del av Sveriges sjätte och sjunde periodiska rapport till FN:s Kommitté för barnets rättigheter.

sveriges-kombinerade-sjatte-och-sjunde-periodiska-rapport-till-fnLadda ner

Read More »

FN:s barnrättskommittés frågor till Sverige 2020

Här kan du läsa den lista på frågor som barnrätts­kommittén skickat till den svenska regeringen kring hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Svaren ska skickas in senast juni 2021.

Convention-on-the-Rights-of-the-ChildLadda ner

Read More »

Klagorätt borde vara barnrätt

Klagorätt borde vara barnrätt

Barnkonventionen har varit lag i Sverige under ett år nu. Ändå saknas viktiga verktyg som ger barn möjlighet att utkräva sina rättigheter när en kränkning av dessa sker. För att lagen ska bli meningsfull så behöver det finnas effektiva sätt för barn att få upprättelse vid brott mot barnkonventionen. Sverige behöver stärka barns rättigheter ytterligare och ge barn klagorätt!

Vi föreslår följande insatser:

Att Sverige ska skriva under barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som ger barn möjlighet att framföra klagomål till FNs Barnrättskommitté om en rättighetskränkning sker …

Read More »

16/12 digital Barnrättskonferens – barnet som rättighetsbärare

16/12 digital Barnrättskonferens – barnet som rättighetsbärare

Den 16 december kommer det anordnas en helt digital dag med kunskap och samtal om barnet som rättighetsbärare och vad det innebär i praktiken att arbeta med barns rättigheter inom olika verksamheter.

Här kan du anmäla dig och läsa mer om Barnrättskonferensen

Read More »

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? Webbkonferens 17/11

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? Webbkonferens 17/11

Den 17 november kommer det att hållas en digital konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen, om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen, har kommit fram till och vad det kan innebära för myndigheter, kommuner och regioner.

Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen, informera om utredningens slutsatser och i panelsamtalen deltar bl.a. Barnombudsmannen, Sveriges kommuner och regioner, Åklagarmyndigheten, Elevorganisationen Svea och Socialstyrelsen.

Tid & plats: 17 november, ca. 09.00 – 13.30. Mötet kommer att genomföras digitalt.

Målgrupp: Beslutsfattare och …

Read More »

Anmäl dig till NOBAB:s webbaserade konferens, 20/11

Anmäl dig till NOBAB:s webbaserade konferens, 20/11

Den 13 november är det dags för NOBAB:s webbaserade konferens, som genomförs i samarbete med Barnombudet i Uppsala län och ungdomar från olika ungdoms- och expertråd från hela landet.

Anmäl dig via: www.nobab.se. Ange om du eller din klinik är eller önskar att bli medlem. En länk till Teams kommer att skickas ut. Filmer och föreläsningar finns tillgängligt för deltagarna efteråt.

Kostnad: 200 sek/deltagare för medlemmar (enskild och klinik), annars 300 sek/deltagare. Ungdomar anmäler sig kostnadsfritt. Frågor: info@nobab.se

Här nedan kan du ta del av programmet:

NOBAB-konferensLadda …

Read More »

Välkommen på digitalt medlemsmöte den 1 oktober

Välkommen på digitalt medlemsmöte den 1 oktober

Torsdagen den 1 oktober anordnar Nätverket ett digitalt medlemsmöte via Teams. Välkommen att delta.

Program:

Kl. 14.00 Inledning från Nätverket

-Maria Olausson, jurist vid Skolverket.

“Barnkonventionen i praktiken när den blivit lag och
erfarenheter hittills”

Kl. 15.00

-Karin Ödquist Drackner, jurist vid UNICEF
“Processen inför att Sverige ska granskas av FN:s Barnrättskommitté i
början av 2022”

Anmäla dig till mötet senast den 24 september.

Välkomna!

Arbetsutskottet

Read More »

Sätt färg på dina rättigheter – projekt från OMEP

Sätt färg på dina rättigheter –  projekt från OMEP

Här nedan kan du läsa mer om OMEP:s aktuella projekt.

Sätt-färg-på-dina-rättigheterLadda ner

Read More »

Förslag på ny asyllagstiftning

Förslag på ny asyllagstiftning

Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Ung i Sverige, Ensamkommandes förbund och RFSL Ungdom representerar tillsammans över 15 000 barn och ungdomar. Tillsammans har de grundat en skuggkommitté till den parlamentariska kommittén som fått i uppdrag att ta fram förslag på framtidens migrationspolitik. Målet är att föra in ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv i migrationspoltiken. Tillsammans har de tagit fram ett förslag på de lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att ha en lagstiftning som respekterar barnets rättigheter.

Nedan kan du läsa förslaget …

Read More »

Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet

Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet

I bilder, filmer och barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen.

Lektionerna är skalbara och anpassade för barn i åk 2–6. Rafiki är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och IM.

www.pedagog.rafiki.se

Read More »