Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Sätt färg på dina rättigheter – projekt från OMEP

Sätt färg på dina rättigheter –  projekt från OMEP

Här nedan kan du läsa mer om OMEP:s aktuella projekt.

Sätt-färg-på-dina-rättigheterLadda ner

Read More »

Förslag på ny asyllagstiftning

Förslag på ny asyllagstiftning

Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Ung i Sverige, Ensamkommandes förbund och RFSL Ungdom representerar tillsammans över 15 000 barn och ungdomar. Tillsammans har de grundat en skuggkommitté till den parlamentariska kommittén som fått i uppdrag att ta fram förslag på framtidens migrationspolitik. Målet är att föra in ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv i migrationspoltiken. Tillsammans har de tagit fram ett förslag på de lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att ha en lagstiftning som respekterar barnets rättigheter.

Nedan kan du läsa förslaget …

Read More »

Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet

Rafiki skapar e-lektioner som bjuder in världen i klassrummet

I bilder, filmer och barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen.

Lektionerna är skalbara och anpassade för barn i åk 2–6. Rafiki är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och IM.

www.pedagog.rafiki.se

Read More »

Pressträff för att besvara barns frågor om coronaviruset

Pressträff för att besvara barns frågor om coronaviruset

Åsa Lindhagen, som är ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, hade i veckan en pressträff som riktade sig till barn för att besvara barns frågor om coronaviruset.


pressträffen deltog jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tillsammans med
representanter från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Socialstyrelsen samt Barnens rätt i samhället (Bris). Barnreportrar
från bl.a. SVT Lilla Aktuellt ställde frågor på pressträffen.

Här kan du se pressträffen

Read More »

Frågelista till FN:s Barnrättskommitté

Frågelista till FN:s Barnrättskommitté

I slutet av februari månad sändes en frågelista till FN:s Barnrättskommitté.

Du hittar den härLadda ner

Read More »

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019 och verksamhetsplanen för 2020

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019 och verksamhetsplanen för 2020

Verksamhetsberättelse för 2019Ladda ner

Verksamhetsplan för 2020Ladda ner

AU Nätverket för Barnkonventionen

Ordförande:  Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund

Vice ordförande: Birgitta Johansson, Erikshjälpen

Sekreterare: Elisabet Nyléus, OMEP

Kassör: Camilla Nordström, NOBAB

Ledamöter: Anna Holst, Majblomman

                     Robin Slätt, FHDBF

                    Camilla Craas, Verdandi

                    Veronica Blomberg, BUFFF Hanna Thessén, Rädda Barnens Ungdomsförbund

Read More »

Risker för barn i coronakrisen

Risker för barn i coronakrisen

I en debattartikel skriver Unicef, Bris och Rädda barnen om
hur Coronakrisen riskerar att förvärra situationen för de barn som har det
svårast.

Här kan du läsa debattartikeln

Read More »

Åsa Lindhagen i möte med Barnrättsdelegationen

Åsa Lindhagen i möte med Barnrättsdelegationen

Måndag den 23 mars hade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen för att få en lägesbeskrivning av barn och ungas situation med anledning av det nya coronaviruset.

Här kan du läsa mer

Read More »

Kallelse till årsmöte den 24 mars

Kallelse till årsmöte den 24 mars

Den 24 mars 2020 kl.14-16 är det årsmöte.

Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig senast den 19 mars till info@barnkonventionen.se

Program:

13.30-14.00                        Kaffe

14.00-15.00                        Informationspunkter:

Maria Olausson, jurist Skolverket, Barnkonventionen är lag.
Vad händer nu?Processen inför Sveriges nästa granskning av FN:s Barnrättskommitté.                                           

15.00-16.00                        Årsmötesförhandlingar

Välkommen!

Read More »

Nätverket deltog vid Jämställdhetsministerns möte med Barnrättsdelegationen

Nätverket deltog vid Jämställdhetsministerns möte med Barnrättsdelegationen

Nätverket för barnkonventionen deltog, den 4 februari, när jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffade Barnrättsdelegationen. På dagordningen stod det fortsatta arbetet med barnrättsfrågorna efter att barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet.

Här kan du läsa mer

Read More »