Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Om Nätverket för Barnkonventionen

Nätverket för Barnkonventionen är en organisation som samlar över 30 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige.

Nätverket är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som bildades 1991 för att driva frågan att FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonvention skulle bli svensk lag. Nu ligger fokus på att Nätverket för barnkonventionen ska påverka och kritiskt granska hur Sverige tillämpar FN:s barnkonvention, sprida kunskap om konventionen samt följa arbetet i FN-kommittén för barnets rättigheter.

Se vilka organisationer som är medlemmar i Nätverket för Barnkonventionen

Nätverket har en styrelse som består av 9 ledamöter från 9 medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs på 2 år, ordförande på 1 år.

Nätverkets styrelse

Ordförande
Birgitta Johansson, Erikshjälpen

Vice ordförande
Maria Olausson, Frälsningsarméns uf

Ledamöter
Warda Abdalla, Rädda Barnens uf
Stefan Ershammar, Stockholms Stadsmission
Line Fuchs, Räddningsmissionen
Madelein Kattel, BUFFF
Camilla Nordström, NOBAB
Elisabet Nyléus, Svenska OMEP
Robin Slätt, Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Revisorer
Ingrid Engdahl, Svenska OMEP
Manne af Klintberg, IPA – Lekfrämjandet