Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Rapporter

Hearingrapporter

Varje år sammanställs ministerhearingarna med en hearingrapport. Ni får gärna använda er av hearingrapporterna i ert fortsatta barnrättsarbete!

Läs mer här

Alternativrapporter

Var femte år skickar vi en Alternativrapport till FN:s Barnrättskommitté. Alternativrapporten baseras på hearingrapporterna. Syftet med Alternativrapporterna är att lyfta upp barn och ungas egna åsikter och visa på de brister som finns i Sverige kring frågor som rör barns rättigheter.

Läs mer här