Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Representanter från Nätverket träffade statssekreterare Karin Johansson

Onsdagen den 16 september träffade representanter från Nätverket för Barnkonventionen statssekreteraren Karin Johansson på Socialdepartementet för att diskutera uppföljningen av barnrättskommittens concluding observations (de rekommendationer som barnrättskommitten har skrivit ihop utifrån Sveriges rapport och de mötet som ägde rum mellan regeringsrepresentanter från Sverige och Barnrättskommitten den 27 maj 2009).

På mötet tog vi bland annat upp vikten av att kännedomen om Barnkonventionen ökar bland både barn och vuxna i Sverige. Vi föreslog  bland annat ökade utbildningsatsningar, att kunskap om Barnkonventionen ska ingå i kursplanen i samhällsvetenskap och det bör vara obligatoriskt med i utbildning i Barnkonventionen för vuxna som arbetar med och för barn. Vi lyfte även frågan om barnets rätt till delaktighet, både på lokal, nationell och internationell nivå. Om du har frågor om vad som mer sades på mötet, så hör gärna av dig till oss på barnkonventionen@gmail.com

Alla medlemsorganisationer har möjlighet att träffa representanter från barnkonventionssamordningen på Socialdepartementet på Nätverkets medlemsmöte den 30 september.

This post was written by
Comments are closed.