Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Deltagarna har ordet

Deltagarna har ordet

Här kan du lyssna på intervjuer som Ingrid från Fanzingo gjorde med de grupper som var med på årets hearing.

Bryggan

https://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Bryggan_Bounce.mp3

Friends
https://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Friends_Bounce.mp3

Rädda Barnens Ungdomsförbund
https://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/RBUF_Scouterna_Bounce.mp3

Rädda Barnen
https://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/Ra-dda_Barnens_O-stersund_Bounce.mp3

Synskadades Riksförbund
https://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2013/12/SRF_Bounce.mp3

Read More »

Allt om 2013 års hearing!

Allt om 2013 års hearing!

 

Här kan du läsa allt om vad som hände under årets hearingdagar. Inom kort kommer också en film att läggas upp här på webben. Håll utkik!

hearingrapport

Read More »

Barnens rapport på Aftonbladets ledarsida

Barnens rapport på Aftonbladets ledarsida

Läs Anders Lindbergs ledare på Aftonbladet med anledning av Nätverket för Barnkonventionens rapportsläpp idag:

Barnets bästa får inte bli en floskel

 

Read More »

Barnens rapport till FN

Barnens rapport till FN

Idag den 18 november har barn och unga från Nätverket för Barnkonventionen presenterat och överlämnat sin rapport till FNs barnrättkommitté och Sveriges regering. Kirsten Sandberg från kommittén och barnminister Maria Larsson var på plats i Stockholm för att ta emot rapporten från barnen.

Rapporten bygger på 700 barns synpunkter på hur Sverige bättre kan efterleva barnkonventionen. Barn från Bryggan, Rädda Barnen, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Friends och Synskadades Riksförbund kom för att dela med sig av sina viktiga kunskaper och erfarenheter av brister i barnkonventionen.

Barnminister Maria Larsson, …

Read More »

Ungdomar berättar om sin verklighet för makthavare

Ungdomar berättar om sin verklighet för makthavare

UNGDOMAR BERÄTTAR OM SIN VERKLIGHET FÖR MAKTHAVARE
På måndag den 18 november kommer sex grupper av barn och unga till Stockholm för att berätta om sin verklighet för makthavare. Alla har erfarenheter av områden där Sverige får kritik från FN för att inte tillgodose barns rättigheter.

De som kommer att ta emot barnens berättelser är Sveriges barnminister Maria Larsson, Kirsten Sandberg från FN:s barnrättskommitté, Elizabeth Englundh från Sveriges Kommuner och Landsting samt Anita Wickström och Anna Holmqvist från regeringens barnrättsutredning.
− Barnen kommer för att berätta för beslutsfattarna om sin verklighet, …

Read More »

Workshops i Östersund

Workshops i Östersund

Tillsammans med Louise Ander från Rädda Barnens regionkontor i Östersund arrangerade vi två workshops under onsdagen. Syftet var att få barn och ungas synpunkter inför tilläggrapporten till barnrättskommittén.

På första passet kom fem tjejer från Barn- och Fritidsprogrammet. Vi började med att käka lunch och leka några lekar för att sätta stämningen. Sedan fick de en genomgång av Barnkonventionen och hur rapporteringsprocessen ser ut. Därefter fick de utgå från den kritik som Sverige får från FN och välja några områden att kommentera på.

På eftermiddagen fick jag …

Read More »

Barn i Krokom uppvaktar politiker

Barn i Krokom uppvaktar politiker

I tisdags, den 28 maj, var det dags för inspirationsdag om barnkonventionen i Krokoms kommun i Jämtland. Inspirationsdagarna anordnas av Arvsfondsprojektet “Om Barnkonventionen – för, av och med barn” och jag brukar haka på och ha en station där barnen får vara med och påverka. De här dagarna innebär alltid mycket jobb, alltid någon katastrof men också alltid gott resultat i slutändan. Och det är ett riktigt skönt gäng som gör jobbet.

Den här dagen var 160 personer på plats, varav cirka 80 stycken var mellanstadiebarn …

Read More »

Referensgrupp Göteborg

Referensgrupp Göteborg

Fredagen den 3 maj träffades sex elever från årskurs 3, 4 och 5 i Kannebäcksskolan i Göteborg för att hjälpa till att skapa tilläggsrapporten till FNs barnrättskommitté i Geneve. Vi utgick ifrån den kritik som Sverige får från FN när det gäller hur Barnkonventionen efterlevs.

Här är en sammanfattning av den kritiken.

Att Barnkonventionen inte är en del av svensk lagstiftning
Att Barnombudsmannen inte är helt oberoende och att barn inte kan skicka in enskilda klagomål
Stora skillnader mellan olika platser i Sverige, speciellt när det gäller barnfattigdom, skolresultat …

Read More »

Unga skapar rapport till FN – helgen på Vidablick

Klicka på bilden för att se ett bildspel från helgen!

 

Den 27-28 april samlades fyra ungdomar från olika organisationer på Vidablicks lägergård utanför Jönköping för att arbeta med den rapport som ska bli barnens rapport till FN. Alla länder som har lovat att följa Barnkonventionen måste vart femte år rapportera om hur de arbetar med detta. Andra organisationer får då lämna in tilläggsrapporter som breddar bilden av hur Sverige skulle kunna bli ännu bättre på att tillgodose barnen sina rättigheter.

Dokumentationen från de senaste fem årens ministerhearingar …

Read More »

Film om Viktiga Modellen

Här är en film som Medieverkstan gjort från Viktiga konferensen i Söderhamn den 9 april. Se hur det går till i verkligheten och hör mig kommentera modellen på slutet.

 

Read More »