Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Rapport från AU-mötet den 2 september

Efter varje AU-möte kommer vi att lägga ut en kort sammanfattning om vad som diskuterades och beslutades. Om du vill läsa hela protokollet, mejla barnkonventionen ( a ) gmail.com

Årets hearing den 20 november går av stapeln i riksdagens första kammare

Nu är det klart att två  ministrar deltar på årets hearing – Göran Hägglund och Maria Larsson. AU gör ytterligare ansträngningar för att även Tobias Billström ska komma. Göran Hägglund deltar inte ”live” utan via länk från en samtidigt pågående konferens på Frösundavik där Hägglund möter kollegor som har motsvarande ansvarsområden från andra EU länder. Samtalen med hearingens barn och ungdomar kommer att ske via tolk. Drottningen deltar på eftermiddagen och vi ber henne att berätta för deltagarna om innehållet i hennes engagemang för barnkonventionen.

Inbjudan

Vecka 38 skickas inbjudan till hearingen skickas till medlemsorganisationerna. Barnen och ungdomarna inbjuds till möte dagen före hearingen, den 19:e, och för dem som inte bor i Stockholm finns rum bokade på båten Chapman, ett vandrarhem. Då barnkonventionen i år fyller 20 år har AU beslutat att Nätverket står för övernattningskostnader, mat samt ett resebidrag på 500 kr/person för dem som bor minst 10 mil från Stockholm.

Medlemsmöte 30 september

Mellan kl 13 – 16 kommer representant från Socialdepartementet för att bland annat diskutera barnkonventionen som lag. Arvsfonden kommer och berättar om sina satsningar. På medlemsmötet behöver vi diskutera eventuella förändringar i Nätverkets arbete. Hur ska Nätverkets framtida arbete med framtida hearingar läggas upp?

Hemsidan

Nu har Nätverkets hemsida öppnats www.barnkonventionen.se och nu är frågan – vad ska finnas på hemsidan (här)?

AU:s förslag är att kontaktuppgifter ska finnas till AU:s medlemmar och till samtliga medlemsorganisationer. Likaså bör Nätverkets stadgar finnas. Självklart är att de som går in på hemsidan ska kunna hitta Hearingrapporter och Nätverkets Alternativrapporter. Lika självklart är att Barnkonventionstexten går att hämta hem, även i lättläst form. Vi ska också ha plats för ett kalendarium – Nätverkets och medlemsorganisationernas – med spännande arrangemang som intresserar många.

This post was written by
Comments are closed.