Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Tack för en fantastisk insats!

Tack för en fantastisk insats!

Nätverket för Barnkonventionen vill tacka alla barn och ungdomar som var med under ministerhearingen i gamla riksdagshuset den 20 november 2009. Ni gjorde en imponerande insats och det var en ära för oss närvarande att uppleva ert engagemang vid utfrågningen av högt uppsatta politiker och andra personer som deltog under hearingen.

Ministerhearingen blev mycket lyckad och Nätverket för Barnkonventionen önskar också framföra sitt tack till riksdagens tvärpolitiska barngrupp, som medarrangör, och alla andra som medverkade till ett mycket lyckat genomförande.

Under utfrågningarna framkom många intressanta diskussioner inom olika områden och det blev tydligt att ansvariga beslutsfattare på olika nivåer har mycket att lära av att lyssna in barn och ungdomar som är engagerade i samhällsfrågor. Barn och ungdomar är en viktig kunskapskälla när det gäller olika samhällsfrågor och det är viktigt att alla vuxna börjar förstå det. Ministerhearingen är en bra möjlighet för barn och ungdomar och ansvariga politiker att få mötas i en spännande dialog. Vår förhoppning är att denna dialog även ska komma ut i Sverige och att det skapas förutsättningar för barn och ungdomar att föra en dialog med ansvariga inom kommuner och landsting.

Nätverket för Barnkonventionen påbörjar nu sitt arbete med att sammanställa en rapport över det mer detaljerade innehållet som framkom under ministerhearingen. När rapporten är färdigställd kommer den att publiceras här på hemsidan och sändas till alla medlemmar och deltagarna under dagen.

Deltagare under dagen var;

Göran Hägglund, Socialminister, Maria Larsson, Äldre-och folkhälsoministern, Jacques Barrot, Vice ordförande i Euroepiska Kommissionen, kommissioner för frihet, säkerhet och rättvisa, Marta Santos Pais, Generalsekreterares FN särskilde representant för våld mot barn.

Deltagare vid den inledande panelutfrågningen var Berit Josefsson, Socialstyrelsen, Marine Bengtsson, Migrationsverket och Magnus G Graner, statssekreterare

Deltagare vid den andra panelutfrågningen var Henrik Petrén, förbundsjurist på Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar och Fredrik Viklund från samma organisation, Elisabeth Dahling, Generalsekreterare på Rädda Barnen, Véronique Lönnerblad, Generalsekreterare på Unicef, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen och Elina Pettersson, representant från Rädda Barnens Ungdomsförbund samt Jennie Krig från Unicef i Alingsås.

Ministerhearingen avslutades med utfrågning av representanter från den tvärpolitiska barngruppen som representerades av Ulrika Carlsson (C), Krister Hammarberg (M), Monica Green (S) och Eva Olofsson (V).

This post was written by
Comments are closed.