Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Nätverket för Barnkonventionen vill att Barnkonventionen ska bli lag!

På årsmötet den 25 mars beslutades det enhälligt att Nätverket för Barnkonventionen ska arbeta för att barnkonventionen ska bli lag. Vår första aktivitet kring frågan kommer att vara ett mingel på Almedalen som vi anordnar tillsammans med vår medlemsorganisation Adoptionscentrum. Minglet äger rum den 7 juli mellan 16.00 – 18.00, mer info om detta kommer när det närmar sig.

Årsmötet samlade 28 personer från 17 medlemsorganisationer. Årsmötet inleddes med att Barnombudsmannen Fredrik Malmberg hälsade alla välkomna och berättade om deras aktuella verksamhet, efter det tog Ulrika Carlsson från Tvärpolitiska barngruppen över och berättade om deras arbete. Efter fikat var det dags för det ordinarie årsmötet och  förutom det historiska beslutet att Nätverket för Barnkonventionen ska arbeta för att Barnkonventionen ska bli lag beslutades även att höstens hearing ersätts av ett seminarium inför arbetet att ta fram nästa alternativrapport.

Arbetsutskottet 2010-2011

Cecilia Abrahamsson, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ordförande (tom augusti 2010)

Ann-Marie Stenhammar NOBAB (Nordisk Förening för sjuka barns behov), Sekreterare

Carin Grundberg-Sandell, Svenska Scoutförbundet, Kassör

Tove Kjellander, Plan Sverige

Annika Nygren, Faco

Lisa Ericsson, Unicef

Karin Fyrk, Rädda Barnen

Åsa Holmbom, Majblomman

Sara Heelge Vikmång, Unga Örnar

Valberedning för 2010-2011

Ingmarie Cederholm, Frälsningsarméns Ungdomsförbund, sammankallande

Nic Nilsson – IPA Barns rätt till Lek

Cecilia Modigh, Rädda Barnen

Revisorer för 2010-2011

Leif Danielsson, Riksförbundet Hem och Skola, ordinarie revisor

Herta Wassgren, Frälsningsarméns Ungdomsförbund, suppleant.

This post was written by
Comments are closed.