Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Välkommen på mingel med temat – Gör Barnkonventionen till lag

Onsdagen den 7 juli anordnar Nätverket för Barnkonventionen tillsammans med Adoptionscentrum ett mingel på Almedalen med temat – Gör Barnkonventionen till lag!

Alla medlemsorganisationer och andra intresserad är välkomna!

Vart? Tunnbindargatan 16, Visby

När? 7 juli 16.00 – 18.30

Medverkande:

Cecilia Abrahamsson, ordförande, Nätverket för Barnkonventionen, Jan Göransson, ordförande, Adoptionscentrum, Elisabet Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen, Lars Arrhenius, ordförande, ECPAT, Ingeborg Ekblom, Unicef, Eva Olofsson, riksdagsledamot (v) och medlem i riksdagens tvärpolitiska barngrupp, med flera.

Varmt välkomna!

This post was written by
Comments are closed.