Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Välkommen på medlemsmöte med tema alternativrapportering!

Varför ska organisationer alternativrapportera? Vad ska man tänka på och vilka möjligheter finns? Nätverket för Barnkonventionen bjuder in till medlemsmöte om alternativrapportering.

Som tidigare meddelats äger höstens medlemsmöte rum 8 september. Temat för mötet är alternativrapportering och du är varmt välkommen! Vi kommer att ha ett panelsamtal om de möjligheter som finns och de fallgropar som ska undvikas med en panel bestående av Johanna Wiklund, Svenska FN-förbundet, Christina Ulfsparre, Röda Korset och Anna Wigenmark, frilans med gedigen erfarenhet av alternativrapportering. Det kommer naturligtvis att finnas utrymme för frågor och diskussioner.

Första timmen av mötet kommer att ägnas till medlemsfrågor, se mer detaljer nedan.

När: Onsdagen den 8 september 13.00 – 16.00
Var: Plan Sverige, Textilgatan 43 i Hammarby Sjöstad (se vägbeskrivning längst ner i mailet)
Anmäl ditt deltagande senast 7 september klockan 9.00 till barnkonventionen@gmail.com
Glöm inte att avanmäla om du får förhinder.

Program:

13.00 Medlemsfrågor

  1. Ordförandeposten (valberedningen)
  2. Verksamhetsplanen (AU)
  3. Seminariet i november (AU)
  4. Uppdatering och information om övriga nätverk och initiativ (AU)
  5. Övriga frågor

14.00 Fika

14.15 Panelsamtal
Christina Ulfsparre, Johanna Wiklund och Anna Wigenmark berättar om alternativrapportering. Samtalsledare Karin Fyrk, Rädda Barnen och ledamot i Nätverkets AU

15.45 Avrundning och sammanfattning


Om panelen:

Christina Ulfsparre

Arbetar på Svenska Röda Korsets huvudkontor med ansvar för mänskliga rättigheter, emblemet och ett nytt utbildningsmaterial om den internationella humanitära rätten till alla högstadie- och gymnasieskolor. Ledde den arbetsgrupp som för första gången parallellrapporterade till Tortyrkommittén år 2002. Arbetsgruppen innefattade Rädda Barnen, dåvarande Svenska Helsingforskommittén, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättgheter, Svenska Röda Korset, Svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Amnesty.
Johanna Wiklund
Handläggare för mänskliga rättigheter på Svenska FN-förbundet. Johanna har arbetat med FN-förbundets parallellrapportering till CERD-kommittén sedan 2001. FN-förbundet har sammanlagt lämnat in tre rapporter, och den senaste sammanställdes under 2008. FN-förbundet är även sekretariat för MR-nätverket, där olika organisationer ansvarar för rapporteringen till övervakningskommittéerna.

Anna Wigenmark
MR-jurist med bakgrund på Fonden för mänskliga rättigheter och Civil Rights Defenders, numera frilans och ordförande i Föreningen Ordfront.
Har arbetat med mr-frågor i drygt tio år och medverkat i arbetet med parallellrapportering till CERD, CEDAW, ESK-kommittén, MR-kommittén och CAT. (Två till MR-kommittén och två till CAT). Har även presenterat rapporterna inför dessa fem kommittéer, såväl i New York som i Genève.

Varmt välkommen önskar vi i AU!

Vägbeskrivning till Plan Sverige:
Adress: Textilgatan 43, 4tr, i Hammarby sjöstad, mittemot Fryshuset
Kommunalt: Tvärbanan mot Sickla Udde till Mårtensdal, eller promenera från T-bana Gullmarsplan
Karta: http://kartor.eniro.se/m/IuaZd

This post was written by
Comments are closed.