Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Senaste nytt från Nätverket för Barnkonventionen

1) Seminariet

Förra årets seminarium genomfördes den 20 november, 22 barn och ungdomar mellan 12 – 17 år (varav 2 pojkar) deltog i olika grupper som leddes av en gruppledare och en mentor/dokumentatör. Barnen och ungdomarna i grupperna hade under eftermiddagen samtal med sju inbjudna vuxna som representerade: barnombudsmannen, rektor, skolsköterska, familjerätten, en förälder, barn- och ungdomspsykiatri och en advokat. Seminariet blev mycket lyckat. Dagen flöt på bra, gav många diskussioner och var mycket uppskattad.

2) Nya medlemmar i nätverket

Vi hälsar Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR och Nätverket Hela Barn i Sverige välkomna som nya medlemmar. Vi har också en ansökan om medlemskap som skall behandlas på AUs möte i januari.

3) Årsmöte 2011

Välkommen till Nätverkets årsmöte  15 mars 13.00–16.00  hos Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6, Stockholm. Kallelse skickas i februari. Valberedningen tar gärna emot nomineringar! Skicka ett mejl till barnkonventionen (@) gmail.com för att få nomineringsbrevet skickat till dig. Sista nomineringsdag är 4 februari.

This post was written by
Comments are closed.