Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Tack till alla som skickat in ansökningar

Tack till alla som skickat in ansökningar till tjänsten som projektledare för Nätverkets projekt “Barns röster – från A till FN”.

En svarsbekräftelse har gått ut till samtliga sökanden. Om du inte har fått någon bekräftelse ber vi dig skicka in din ansökan igen till barnrättsprojekt@gmail.com, tyvärr har det stått fel mailadress på en av platserna där annonsen låg.

Arbetsutskottet kommer att kalla till intervjuer vecka fyra.

Om du har några frågor kontakta Tove Kjellander 070-7464549

This post was written by
Comments are closed.