Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Unga vill ha bättre tillgänglighet på Gröna Lund

Än så länge är det långt kvar till sommaren och tivolisäsongen. Men förhoppningsvis kommer det bli lite roligare att gå på Gröna Lund i sommar, åtminstone om man är rullstolsburen. Förra sommaren åkte nämligen RBU:s nystartade barn- och ungdomsråd till Gröna Lund för att testa tillgängligheten där. Och de hade mycket att kommentera på!

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, är en av medlemsorganisationerna i Nätverket för Barnkonventionen. Henrik Petrén som är ansvarig för barn- och ungdomsrådet och anställd på huvudkontoret i Stockholm, berättar om arbetet.

”Vi bestämde tidigt att vi ville ge ungdomarna ett konkret uppdrag att vara delaktiga i. Det kändes viktigt att deras inflytande skulle få bidra till en verklig förbättring” säger Henrik. Uppdraget blev att åka till Gröna Lund och testa tillgängligheten där. Resultatet finns att läsa i RBUs tidning Rörelse (Nr 5 2012).

Ett kort utdrag ur artikeln:
Först ut var servicecentret där vi hade läst att en informationsfolder för funktionshindrade kunde hämtas.
-Ååh, ingen dörröppnare, var Ellinor I:s spontana reaktion.
-Och kullersten ända fram till dörren.
Jag ser dessutom redan nu att disken är så hög att jag inte kommer att se personen bakom.

Efter barn- och ungdomsrådets besök lovade Gröna Lunds informationsansvarige Annika Trosselius att hon skulle driva på tillgänglighetsfrågorna internt. Hon var mycket tacksam för att RBU-ungdomarna hade bidragit med sin kunskap och kommer att träffa RBU för att se hur de kan bli bättre till nästa säsong.

RBU-ungdomarna fortsätter att påverka. Nu är det Tekniska Museet som ska få ta del av deras viktiga kunskaper när de planerar att bygga om i lokalen.

Heja heja RBUs barn- och ungdomsråd!!!

This post was written by
Comments are closed.