Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Projektet firar 1 år!!

Idag går projektet “Barns röster från A till FN” in på sitt andra år. Vi firar med att lägga upp ett bildspel från första året – TACK till alla som varit med och gjort projektet levande!

Nu ser vi fram emot ett år fullt av aktiviteter. Vi kommer att ta fram och testa metoder för hur barn bättre ska få komma till tals i frågor som rör dem och vi kommer att tillsammans med barn sätta ihop en tilläggsrapport till FN:s barnrättskommitté. Tveka inte att höra av er om ni har idéer eller frågor om projektet!

viagra

This post was written by
Comments are closed.