Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Tyck till om dina rättigheter! 27-28 april, Bankeryd

Inbjudan workshop

FN kommer snart att granska hur väl Sverige följer Barnkonventionen*. Då behöver de få veta vad barn och unga i Sverige tycker och tänker kring sina rättigheter.

Är du mellan 12 och 18 år? Bra, då är du expert på hur det är att vara barn i Sverige.

Välkommen att anmäla dig till vår experthelg!

 

Sverige har lovat att följa Barnkonventionen

FN kontrollerar så att Sverige följer Barnkonventionen

Kontrollerna sker genom att FN tar in rapporter från regeringen och olika organisationer om hur rättigheterna följs

Nätverket för Barnkonventionen skriver en rapport som bygger på barn och ungas synpunkter

 

Det är här du kommer in i bilden.

Vi kommer att diskutera frågor som till exempel diskriminering, mobbning, skola, familj och fritid. Vi formulerar våra synpunkter till FNs barnrättskommitté i Geneve så att de får reda på vad vi tycker. Sedan kommer vi såklart ha roligt tillsammans också!

Resa, boende och mat betalar vi!

Välkommen om du har frågor eller vill anmäla dig till:

Hanna Igelström

Nätverket för Barnkonventionen

hanna.igelstrom@barnkonventionen.se

0733-78 61 41

www.barnkonventionen.se

Vi kommer att vara på Vidablick, www.vidablick.kfum.se

Anmäl dig senast den 19 april!

*Barnkonventionen

Gäller alla mellan 0-18 år

Innehåller 54 regler, bland annat att alla barn är lika mycket värda, att inget barn får behandlas dåligt tex på grund av hudfärg, religion eller åsikter, att alla barn har rätt att leva och att skyddas mot det som är farligt, att man måste tänka på vad som är bäst för barnet när man tar beslut som påverkar barn och att varje barn har rätt att säga sin åsikt och vuxna måste lyssna på vad barnet har att säga.

This post was written by
Comments are closed.