Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Viktiga Modellen!

Förra veckan var jag i Söderhamn för att kolla in kommunens arbete kring barn och ungas inflytande. För ett tag sedan hittade jag några youtube-klipp som beskrev deras modell som de kallar för Viktiga Modellen ( http://www.youtube.com/watch?v=yoGmiEcy7N4 ). Jag blev nyfiken och åkte upp för att vara med under den Viktiga Konferensen då barn och lokala makthavare fick träffas under en dag för att diskutera hur Söderhamn kan bli en bättre kommun för barn och unga.

 

Viktiga Modellen:

Viktiga Veckan – Viktiga Mötet – Viktiga Konferensen – Återkopping

Viktiga Modellen går i korthet ut på att alla skolklasser – från förskoleklass upp till gymnasiet – har en vecka då eleverna får tänka kring hur de skulle vilja förbättra sitt samhälle och sin vardag. Allt som kommer fram som handlar om den egna skolan tas vidare till rektor.

Det som är mer övergripande tas upp vid något som kallas för Viktiga Mötet, då representanter från klasserna diskuterar det som uppkommit och vad som ska tas vidare till de lokala politikerna och tjänstemännen.

Sedan under våren äger den Viktiga Konferensen rum. Då träffar elevrepresentanterna kommunens politiker och tjänstemän för att diskutera vidare dessa frågor och sedan ger politikerna en återkoppling om hur frågorna tagits omhand.

Tyvärr verkar modellen inte ha blivit riktigt förankrad på alla skolor. Många av de barn jag pratade med hade blivit tillsagda dagen innan att de skulle gå dit. De visste ingenting om mötet förutom att de skulle få prata med politiker. När frågorna lästes upp kände barnen inte igen dem. Det blev väldigt tydligt hur viktigt det är att barnen vet vilket sammanhang de är i och vad som förväntas av dem.

Att arbeta med trygghetsövningar i mötet mellan barnen och politikerna hade också varit bra. Nu blev det i många grupper en pinsam tystnad, där barnen inte vågade ta plats och där de vuxna kände sig osäkra och började babbla på för att försöka få igång ett samtal. Men efter ett tag lättades det upp och en hel del kloka förslag kom upp till diskussion. Exempelvis fick politikerna lära sig varför eleverna behöver ipads och datorer i undervisningen, att de önskade att bussarna går senare på fredagar och lördagar och att flera busschaufförer behandlar barn och unga kränkande.  Det kom också fram ett klokt förslag att det borde finnas brickor i matsalen även för de yngre eleverna, för att de ska slippa gå flera gånger och slippa torka upp på bordet om de spiller.

Det ska bli spännande att se hur Söderhamnspolitikerna tar förslagen vidare. Och jag åkte hem efter en intensiv och spännande dag med huvudet fullt av reflektioner kring hur viktigt det är att arbeta med barns inflytande utifrån ett barnperspektiv.

Tack till alla jag mötte i Söderhamn – länge leve Viktiga Modellen, det finns stor potential där! 🙂

 

This post was written by
Comments are closed.