Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Unga skapar rapport till FN – helgen på Vidablick

Klicka på bilden för att se ett bildspel från helgen!

 

Den 27-28 april samlades fyra ungdomar från olika organisationer på Vidablicks lägergård utanför Jönköping för att arbeta med den rapport som ska bli barnens rapport till FN. Alla länder som har lovat att följa Barnkonventionen måste vart femte år rapportera om hur de arbetar med detta. Andra organisationer får då lämna in tilläggsrapporter som breddar bilden av hur Sverige skulle kunna bli ännu bättre på att tillgodose barnen sina rättigheter.

Dokumentationen från de senaste fem årens ministerhearingar som Nätverket för Barnkonventionen har arrangerat, samt annan dokumentation från workshops inom projektet ”barns röster från A till FN” ska nu sammanställas i en sådan tilläggsrapport som alltså bygger helt på vad barn och unga själva tycker om hur deras rättigheter uppfylls i Sverige.

Två av deltagarna på Vidablick var från Stockholm och två var från trakten. Eftersom vi inte kände varandra men skulle jobba ihop kring ganska svåra frågor, så lade vi ganska mycket tid på att lära känna varandra. Vi utmanades i en höghöjdsbana och gjorde några kluriga och roliga samarbetsövningar. Lärdomarna från detta var väl att alla (utom möjligtvis jag) var supermodiga men att vi inte var särskilt bra på att hålla många bollar i luften samtidigt J

Sedan började arbetet med rapporten. Jag hade tagit alla citat och frågor som samlats in från barn under de senaste fem åren och kategoriserat in dem under olika teman utifrån artiklarna i Barnkonventionen. Deltagarna fick nu välja ett tema i taget, bekanta sig med citaten och utifrån de problem som beskrivs där, bena ut vem som har makt att förändra situationen och ge synpunkter på vad som ska till för att situationen ska kunna förbättras. Detta gav genomtänkta analyser kring de frågor som tagits upp, och tydliga krav på olika maktnivåer. Bra jobbat Hugo, Frida, Henrik och Pernilla!

 

This post was written by
Comments are closed.