Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Barn i Krokom uppvaktar politiker

Barn i Krokom uppvaktar politiker

I tisdags, den 28 maj, var det dags för inspirationsdag om barnkonventionen i Krokoms kommun i Jämtland. Inspirationsdagarna anordnas av Arvsfondsprojektet “Om Barnkonventionen – för, av och med barn” och jag brukar haka på och ha en station där barnen får vara med och påverka. De här dagarna innebär alltid mycket jobb, alltid någon katastrof men också alltid gott resultat i slutändan. Och det är ett riktigt skönt gäng som gör jobbet.

Den här dagen var 160 personer på plats, varav cirka 80 stycken var mellanstadiebarn och resten pedagoger, kommunpolitiker och tjänstemän.

Min station fick heta Maktstrike. Eleverna fick skriva post-its med saker de ville förändra i sin kommun. Post it-lapparna sattes sedan på bowlingkäglor. Eleverna fick i tur och ordning flytta fram två käglor var (med de frågor som de ansåg viktigast). Detta blev som en tävling där slutligen en fråga korades som vinnare. Av den frågan gjorde vi ett gemensamt problemträd – det vill säga benade ut orsaker till och konsekvenser av problemet. Utifrån det fick de sean skriva upp sina önskemål / krav på kommunen. Träden ramades in och överlämnades till kommunalrådet Maria Söderberg i slutet av dagen.

Fyra tavlor blev det; två av dem handlade om att barnen ville ha mer att göra på fritiden och två tavlor handlade om att man ville ha roligare skolgårdar.

Tack till alla som var med och gjorde detta till en kanondag!

This post was written by
Comments are closed.