Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Erikshjälpen, Bufff och Räddningsmissionen mötte jämställdhetsministern

Erikshjälpen, Bufff och Räddningsmissionen mötte jämställdhetsministern

Barn med en frihetsberövad förälder måste få stöd i sin situation – och stödet måste vara detsamma oavsett var i landet barnet finns. Med det budskapet mötte Erikshjälpen, Räddningsmissionen och Bufff jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Omkring 160 000 barn om året i Sverige har en förälder som döms för brott. En majoritet av dem lämnas utan stöd, utan möjlighet att bearbeta det trauma som situationen ofta innebär också för dem.

Sedan Socialstyrelsen för snart ett år sedan presenterade sin kartläggning som visade att stödet till barn med frihetsberövade föräldrar inte är tillräckligt, har Erikshjälpen och Räddningsmissionen, som i samverkan driver verksamheten Solrosen, tillsammans med Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) drivit frågan hårt opinionsmässigt.

En rad debattartiklar har publicerats och under politikerveckan i Almedalen arrangerades flera gemensamma seminarier. Under mötet togs ytterligare ett viktigt steg för att få till en förändring, då de tre organisationerna tillsammans fick ett möte med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Under mötet fick organisationerna ge en bild av hur situationen ser ut, vilken verksamhet som bedrivs av den idéburna sektorn och vilka förändringar som behöver ske för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver och har rätt till.

– Vi mötte en inlyssnande minister som verkligen brinner för barns rättigheter och som har stor förståelse för frågan. Åsa Lindhagen uttryckte att det var väldigt värdefullt att få ta del av vår kunskap och vår erfarenhet kring att arbeta med barn till frihetsberövade föräldrar, säger Birgitta Johansson, chef för Erikshjälpens Sverigeavdelning.

Frågan är komplex och spänner över flera olika myndigheter och departement, något som också blev tydligt under mötet.

– Vårt nästa steg blir att försöka få en träff med socialminister Lena Hallengren, då bland annat ansvaret för socialtjänsten ligger på hennes bord. Vi hoppas att den processen ska underlättas genom det här första mötet med Åsa Lindhagen, säger Ann-Sophie Palmér, programkoordinator på Erikshjälpens Sverigeavdelning. 

Läs mer:

”Barn till frihetsberövade behöver bli sedda och få stöd” – debattartikel i Dagens samhälle 16/10 2019

”Föraktet mot våldsverkare får aldrig sippra ut över barnen” – debattartikel i Sydsvenskan 14/9 2019

”Politiker, ni kan inte blunda för 160 000 barn” – debattartikel i Dagens ETC 1/7 2019

This post was written by
Comments are closed.