Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Klagorätt borde vara barnrätt

Klagorätt borde vara barnrätt

Barnkonventionen har varit lag i Sverige under ett år nu. Ändå saknas viktiga verktyg som ger barn möjlighet att utkräva sina rättigheter när en kränkning av dessa sker. För att lagen ska bli meningsfull så behöver det finnas effektiva sätt för barn att få upprättelse vid brott mot barnkonventionen. Sverige behöver stärka barns rättigheter ytterligare och ge barn klagorätt!

Vi föreslår följande insatser:

  • Att Sverige ska skriva under barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som ger barn möjlighet att framföra klagomål till FNs Barnrättskommitté om en rättighetskränkning sker och barnet inte fått möjlighet till upprättelse i sitt hemland.
  • Att Sverige inför barnanpassade och lättillgängliga klagomekanismer dit barn enkelt kan vända sig för att få hjälp om rättigheterna kränks. Skriv under Unga Örnars upprop och visa politikerna vart skåpet ska stå!

Skriv under Unga Örnars upprop och visa politikerna vart skåpet ska stå! Klicka på länken för att skriva under: I Ungas Örnars projekt kan du stå upp för barnkonventionens TP3 (demokratiklubb.se)

This post was written by
Comments are closed.