Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Rapport till FN:s barnrättskommitté

Rapport till FN:s barnrättskommitté

Vart femte år ska alla stater som ratificerat konventionen lämna en rapport till barnrättskommittén om arbetet med barns rättigheter och efterlevnaden av konventionen.

I juli 2022 lämnade 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter in en alternativ rapport till FN:s barnrättskommitté till stöd i den pågående granskningen.

Rapporten är framtagen av barn själva och innehåller rekommendationer för hur regeringen kan förbättra situationen för barn i utsatthet. Med rapporten följer en bilaga där 31 civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter gör en analys av de viktigaste frågorna och …

Read More »

Sammanställning av svar på frågor med anledning av rådande flyktingsituation i Sverige

Sammanställning av svar på frågor med anledning av rådande flyktingsituation i Sverige

Sammanställning av svar på frågor med anledning av rådande flyktingistuation i-SverigeLadda ner

Read More »