Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Pressträff för att besvara barns frågor om coronaviruset

Pressträff för att besvara barns frågor om coronaviruset

Åsa Lindhagen, som är ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, hade i veckan en pressträff som riktade sig till barn för att besvara barns frågor om coronaviruset.


pressträffen deltog jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tillsammans med
representanter från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Socialstyrelsen samt Barnens rätt i samhället (Bris). Barnreportrar
från bl.a. SVT Lilla Aktuellt ställde frågor på pressträffen.

Här kan du se pressträffen

Read More »

Frågelista till FN:s Barnrättskommitté

Frågelista till FN:s Barnrättskommitté

I slutet av februari månad sändes en frågelista till FN:s Barnrättskommitté.

Du hittar den härLadda ner

Read More »

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019 och verksamhetsplanen för 2020

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019 och verksamhetsplanen för 2020

Verksamhetsberättelse för 2019Ladda ner

Verksamhetsplan för 2020Ladda ner

AU Nätverket för Barnkonventionen

Ordförande:  Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund

Vice ordförande: Birgitta Johansson, Erikshjälpen

Sekreterare: Elisabet Nyléus, OMEP

Kassör: Camilla Nordström, NOBAB

Ledamöter: Anna Holst, Majblomman

                     Robin Slätt, FHDBF

                    Camilla Craas, Verdandi

                    Veronica Blomberg, BUFFF Hanna Thessén, Rädda Barnens Ungdomsförbund

Read More »

Risker för barn i coronakrisen

Risker för barn i coronakrisen

I en debattartikel skriver Unicef, Bris och Rädda barnen om
hur Coronakrisen riskerar att förvärra situationen för de barn som har det
svårast.

Här kan du läsa debattartikeln

Read More »

Åsa Lindhagen i möte med Barnrättsdelegationen

Åsa Lindhagen i möte med Barnrättsdelegationen

Måndag den 23 mars hade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen för att få en lägesbeskrivning av barn och ungas situation med anledning av det nya coronaviruset.

Här kan du läsa mer

Read More »

Kallelse till årsmöte den 24 mars

Kallelse till årsmöte den 24 mars

Den 24 mars 2020 kl.14-16 är det årsmöte.

Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig senast den 19 mars till info@barnkonventionen.se

Program:

13.30-14.00                        Kaffe

14.00-15.00                        Informationspunkter:

Maria Olausson, jurist Skolverket, Barnkonventionen är lag.
Vad händer nu?Processen inför Sveriges nästa granskning av FN:s Barnrättskommitté.                                           

15.00-16.00                        Årsmötesförhandlingar

Välkommen!

Read More »

Nätverket deltog vid Jämställdhetsministerns möte med Barnrättsdelegationen

Nätverket deltog vid Jämställdhetsministerns möte med Barnrättsdelegationen

Nätverket för barnkonventionen deltog, den 4 februari, när jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffade Barnrättsdelegationen. På dagordningen stod det fortsatta arbetet med barnrättsfrågorna efter att barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet.

Här kan du läsa mer

Read More »

Protokoll fört vid extrastämma 22/10

Protokoll fört vid extrastämma 22/10

Nedan finner ni det protokoll som fördes vid Nätverket för Barnkonventionens extrastämma den 22 oktober 2019.

Protokoll-extrastämma-Nätverket-för-BKLadda ner

Read More »

I dag firar vi att barnkonventionen fyller 30 år

I dag firar vi att barnkonventionen fyller 30 år

För 30 år sedan antog FN barnkonventionen – för att ge barn starkare skydd och rätt att få sina behov tillgodosedda. År 1990 skrev Sverige under konventionen och från januari 2020 blir den lag.

I dag, på barnkonventionens 30 års-dag, sänder barnombudsmannen en webbkonferens som handlar om vad som händer när barnkonventionen blir lag 2020 och lyfter olika exempel på hur olika verksamheter förbereder sig inför barnkonventionen som lag. Du kan följa konferensen här

Regeringen har tagit fram en vägledning vid tolkning och tillämpning av …

Read More »

Erikshjälpen, Bufff och Räddningsmissionen mötte jämställdhetsministern

Erikshjälpen, Bufff och Räddningsmissionen mötte jämställdhetsministern

Barn med en frihetsberövad förälder måste få stöd i sin situation – och stödet måste vara detsamma oavsett var i landet barnet finns. Med det budskapet mötte Erikshjälpen, Räddningsmissionen och Bufff jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Omkring 160 000 barn om året i Sverige har en
förälder som döms för brott. En majoritet av dem lämnas utan stöd, utan
möjlighet att bearbeta det trauma som situationen ofta innebär också för dem.

Sedan Socialstyrelsen för snart ett år sedan
presenterade sin kartläggning som visade att stödet till barn med
frihetsberövade föräldrar inte är …

Read More »