Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Ladda ner årsberättelse, årsmötesprotokoll och stadgar

Ladda ner årsberättelse, årsmötesprotokoll och stadgar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE-2021Ladda ner

Stadgar med revideringar-godkända vid extra stämma 16 november 2021-1Ladda ner

Årsmötesprotokoll 2022-Nätverket för BarnkonventionenLadda ner

Read More »

Positiva nyheter om att barns möjligheter att klaga ska utredas. Ett steg närmare ratificering av TP3.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Syftet med utredningen är att få kunskap som kan ligga till grund för möjliga åtgärder när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter. – Målet för regeringens barnrättspolitik är att alla barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet …

Read More »

Sammanställning Nätverket för BK 20220302

Ämne: S2022/00664 extra möte i Barnrättsdelegationen 3/3 2022 med anledning av händelserna i Ukraina Sammanställning av svar på frågorna ställda inför mötet.

Ukrainasituationen-tillägg-rapport-regeringskanslietLadda ner

Svar-frågor-inför-extra-möte-i-BarnrättsdelegationenLadda ner

Read More »

Kallelse till årsmöte den 24 mars

Kallelse till årsmöte den 24 mars

Den 24 mars 2020 kl.14-16 är det årsmöte.

Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig senast den 19 mars till info@barnkonventionen.se

Program:

13.30-14.00                        Kaffe

14.00-15.00                        Informationspunkter:

Maria Olausson, jurist Skolverket, Barnkonventionen är lag.
Vad händer nu?Processen inför Sveriges nästa granskning av FN:s Barnrättskommitté.                                           

15.00-16.00                        Årsmötesförhandlingar

Välkommen!

Read More »

I dag firar vi att barnkonventionen fyller 30 år

I dag firar vi att barnkonventionen fyller 30 år

För 30 år sedan antog FN barnkonventionen – för att ge barn starkare skydd och rätt att få sina behov tillgodosedda. År 1990 skrev Sverige under konventionen och från januari 2020 blir den lag.

I dag, på barnkonventionens 30 års-dag, sänder barnombudsmannen en webbkonferens som handlar om vad som händer när barnkonventionen blir lag 2020 och lyfter olika exempel på hur olika verksamheter förbereder sig inför barnkonventionen som lag. Du kan följa konferensen här

Regeringen har tagit fram en vägledning vid tolkning och tillämpning av …

Read More »

Barnkonventionen 30 år

Barnkonventionen 30 år

Barnkonventionen
fyller 30 år den 20 november!

Hur tänker ni fira dagen? Klicka på länkarna nedan för att ta del av några tips från NOBAB

Låt barnen färglägga vimplar eller göra egna teckningar

Gör ett önsketräd– låt barnen skriva sina önskningar och häng sedan upp i en trädgren eller om ni har träd vid entrén 

Fråga barnen i er verksamhet – ”Vet du om vilka rättigheter du har?” ”Vad kan vi göra bättre?

Material från BO: Barnkonventionen i lättläst form  

Filmer: Barns tankar

Sprid NOBABs standard …

Read More »

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll – en individuell klagomekanism för barn (PDF)Ladda ner

Read More »

Kallelse till extra stämma – 22 oktober 2019

Kallelse till extra stämma – 22 oktober 2019

Med anledning av att det vid det ordinarie årsmötet inte fanns valbart förslag på valberedning, revisorer samt ytterligare en ledamot till AU, kallas nu till en extra föreningsstämma.

Datum: 22 oktober 2019

Tid: Kl.14.00–16.00

Plats: Birger Jarlsgatan 41A, portkod 2369 First Wellness Testing, 3 tr

Innan stämman kommer Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist
på Unicef Sverige, att prata om processen inför Sveriges rapport till
Barnrättskommittén.

Dagordning för extra föreningsstämma
§1 Mötets öppnande
§ Val av mötesordförande
§ Val av protokollförare
§ Justering av röstlängd
§ Val av …

Read More »

Pressmeddelande 2016-11-17 Inför Barnkonventionens dag: Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

Pressmeddelande 2016-11-17  Inför Barnkonventionens dag: Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

 

Pressmeddelande 2016-11-17

Inför Barnkonventionens dag:
Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen

Mer än varannan kommun, 53 procent, saknar en strategi för att implementera barnkonventionen – trots att konventionen ska vara svensk lag om bara ett år. Det visar den årliga kommunenkät som Nätverket för barnkonventionen har genomfört.

– Nu är det hög tid för landets kommuner att planera för hur de ska förverkliga barnkonventionen. Barn har rätt till skydd, utveckling, att slippa bli diskriminerade och att bli hörda när vi fattar beslut som påverkar deras liv, säger …

Read More »

Leder barnkonventionen som lag till att Sverige blir ett stort elevråd för medelklassen?

Leder barnkonventionen som lag till att Sverige blir ett stort elevråd för medelklassen?

Ann-Charlotte Marteus för Expressen skrev en ledare den 21:a november 2014 om barnkonventionen. Här nedan kan du läsa den och vårat svar.

Nätverket för Barnkonventionens svar:

http://blog.unicef.se/2014/11/24/leder-barnkonventionen-som-lag-till-att-sverige-blir-ett-stort-elevrad-for-medelklassen/ 

 

Ursprungsartikeln:

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ga-inte-bananas-med-barnkonventionen/

Read More »