Stunning piace of cake, passionate music, a bottle Semenax side Tried semenax of wine, yummy meal, magnificent significant other, lengthy Vigrx safety Vigrx sucks gazes, afraid shrug, looks like really like is incorporated VolumePills Hair volume pills

Pluppar från Borås

I fredags var vi i Borås på inspirationsdag om Barnkonventionen. Ett 60-tal mellanstadiebarn fick på vår station skriva brev till FN. Efteråt fick de måla ansiktsuttryck på våra nya färgpluppar som ingår i vår grafiska profil, som en liten utvärdering av stationen. Här är några exempel – jättefina! 🙂

Read More »

Nya medlemmar, ny ordförande, nytt projekt!

Vid senaste årsmötet för Nätverket för barnkonventionen valdes två nya organisationer som medlemmar. Välkomna SOS Barnbyar och Makalösa föräldrar!

Makalösa föräldrar är också tillsammans med Riksförbundet FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning invalda att sitta  i Arbetsutskottet tillsammans med Rädda barnen, Plan, Unga Örnar, UNICEF, NOBAB, Svenska kyrkan och Majblommans riksförbund.  Vi tackar Scouterna och RBUF för deras insats i AU!

Till ny ordförande valdes Lisa Ericson som har suttit i AU sedan 2008 och arbetar på avdelningen för opinion och påverkan på UNICEF …

Read More »

Tack till alla som skickat in ansökningar

Tack till alla som skickat in ansökningar till tjänsten som projektledare för Nätverkets projekt “Barns röster – från A till FN”.

En svarsbekräftelse har gått ut till samtliga sökanden. Om du inte har fått någon bekräftelse ber vi dig skicka in din ansökan igen till barnrättsprojekt@gmail.com, tyvärr har det stått fel mailadress på en av platserna där annonsen låg.

Arbetsutskottet kommer att kalla till intervjuer vecka fyra.

Om du har några frågor kontakta Tove Kjellander 070-7464549

Read More »

Projektledare till barnrättsprojekt

Om nätverket: Nätverket för Barnkonventionen består av 40 medlemsorganisationer som rikstäckande arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige. Nätverkets uppgift är att påverka och granska Sveriges tillämpning av barnkonventionen och verka för att barn och unga själva ska kunna kräva sina rättigheter. I denna uppgift ingår att skriva en tilläggsrapportering till FN:s barnrättskommitté vart femte år.

Uppdraget: Nätverket för Barnkonventionen arbetar 2012-2014 med projektet ”Barns röster från A till FN” finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att öka barn och ungas …

Read More »

TACK till alla deltagare på årets barnrättevent!

Både barn, organisationer, planerare, mentorer, dokumenterare, vuxna och alla andra medverkande bidrog till att det blev en lyckad dag där massor av synpunkter, åsikter och berättelser delades. Om några veckor kommer rapporten och lite bilder från dagen att läggas upp här på webben. Om du var med under dagen och vill lägga till något eller har några frågor, kontakta Camilla camilla.bergius(@)rbuf.se

Read More »

Anmälan till årets barnrättsevent

Nu har inbjudan till 2011 års barnrättsevent gått ut. Alla medlemsorganisationer ska ha fått inbjudan. Temat för årets event är ”orättvisor”, ett stort ämne som på ett eller annat sätt berör och upprör de allra flesta. Så ta chansen, låt barnen göra sina åsikter hörda!
Plats:
Norra Latin, Musiksalen
Drottninggatan 71B, Stockholm
(Lokalen är självklart handikappanpassad, inklusive hörslinga.)

Tid:
Måndagen 21 november kl 10.00 – 17.00 (fika finns från 9.30)

Anmälan:
För att anmäla deltagare till eventet använder ni er av anmälningsblanketten som är bifogad inbjudan. Vi ser helst att ni mejlar in …

Read More »

Vi söker unga som vill vara med i planeringsgruppen för årets hearing.

Tag chansen!

Måndagen den 21 november anordnar Nätverket för Barnkonventionen en heldag med och för barn och unga för att kunna påverka regeringen och andra makthavare för barns rättigheter. Resultatet av hearingen sammanställs och lämnas i en tilläggsrapport som överlämnas till FN:s barnrättskommitté i Genève. Vi söker nu Dig som har koll på barn och unga, för att vara med och planera och genomföra hearingen. Ta chansen, du kommer att ha stora möjligheter att påverka!

Var med att planera!

Vi behöver fem idérika och kreativa ungdomar som vill …

Read More »

Rapport från seminariet den 20 november 2010

Läs rapporten från seminariet som hölls den 20 november 2010. I rapporten finns sammanställningen av arbetsgruppernas redovisningar och utvärderingar från de vuxna deltagarna. Ladda ner rapporten här: Sammanställning av gruppdiskuss och utvärdering 20 nov 10.

Read More »

Senaste nytt från Nätverket för Barnkonventionen

1) Seminariet

Förra årets seminarium genomfördes den 20 november, 22 barn och ungdomar mellan 12 – 17 år (varav 2 pojkar) deltog i olika grupper som leddes av en gruppledare och en mentor/dokumentatör. Barnen och ungdomarna i grupperna hade under eftermiddagen samtal med sju inbjudna vuxna som representerade: barnombudsmannen, rektor, skolsköterska, familjerätten, en förälder, barn- och ungdomspsykiatri och en advokat. Seminariet blev mycket lyckat. Dagen flöt på bra, gav många diskussioner och var mycket uppskattad.

2) Nya medlemmar i …

Read More »

Seminarium för barn och unga: Vardagen i relation till barnkonventionen

Vi har glädjen att bjuda in barn och unga från olika organisationer till ett diskussionsseminarium lördagen den 20 november. Syftet är att lyfta fram barns perspektiv och upplevelser från sin vardag i relation till barnkonventionen. Seminariet kommer att ligga till spielautomaten grund för den alternativrapport som vi skickar in till FN:s Barnrätts­kommitté vart femte år. För information om tidigare alternativrapporter, kolla in fliken, Alternativrapporter.

Vid frågor och intresse för medverkan kontakta: barnkonventionen@gmail.com

Read More »